آکا

آکا شرکت های زیادی در حوزه تولید دستگاه های فلزیاب فعالیت می کنند .

خرید محصول هر یک از شرکت ها به فاکتور های خاصی بستگی دارد که اپراتور ها احتیاج دارند

در زمان خرید حتما آن ها را در نظر بگیرند .

از مهم ترین و برجسته ترین شرکت هایی که در زمین تولید دستگاه های فلزیاب فعالیت می کند ، کشور روسیه می باشد .

شرکت های فلزیاب روسیه ، مجهز ترین دستگاه ها را رونمایی کرده و هر ساله به بازار عرصه می کند .

در حال نمایش یک نتیجه

X