دستگاه چند کاره

دستگاه چند کاره ، فول آپشن یا مکمل یک دستگاه پیشرفته است که شامل چندین سیستم کاوش مختلف است:

اسکنر تصویری این نوع سیستم قادر است تصاویر سه بعدی از اجسام زیرزمینی را با دقت بالا به کاربر نمایش دهد.

برای این کار، این دستگاه از امواج الکترومغناطیسی استفاده میکند و با تحلیل بازتابی این ،امواج تصاویری از زیرزمینیهای موجود ایجاد میکند.

سیستم پالسی بوقی این نوع دستگاه از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا استفاده میکند

و با تولید پالسهای الکتریکی، فلزات را در زیرزمین شناسایی میکند

این دستگاه با هشدار دادن به کمک ،بوق موقعیت دقیق فلزات را به کاربر اعلام میکند.

ردیاب آنتنی این دستگاه برای پیدا کردن موقعیت دقیق فلزات استفاده میشود با استفاده از یک آنتن قابل تنظیم سیگنالهای الکترومغناطیسی تولید میکند

و در صورت برخورد با فلز تغییر مسیر میکند و موقعیت فلز را به کاربر اعلام میکند.

یون یاب این دستگاه برای تشخیص یونهای موجود در خاک و هوا استفاده میشود.

با تشخیص یونهای مختلف، میتوان نوع خاک، نوع فلزات موجود در آن و همچنین نوع آلودگیهای موجود در آن را تشخیص داد.

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

X