فلزیاب پروتون Proton ELIC

فلزیاب پروتون Proton ELIC فلزیاب پروتون Proton ELIC از یک ترکیب متنوع از تکنولوژی‌ها برای دقت بالا و کارایی بهتر در زمینه‌ی فلزیابی استفاده می‌کند. این دستگاه از تکنولوژی‌های زیر استفاده می‌کند: آنتن‌های سزیوم (Manyetik Sensor): این آنتن‌ها از جریان‌های مغناطیسی کمک می‌گیرند تا الگوهای میدان مغناطیسی اطراف را تحلیل کنند. این الگوها معمولاً تغییر […]

X