انواع سنگ قبر در گنج یابی و دفینه یابی

انواع سنگ قبر در گنج یابی و دفینه یابی انواع سنگ قبر در گنج یابی و دفینه یابی   در گنج‌یابی و دفینه‌یابی، سنگ قبرها نقش مهمی دارند، چرا که ممکن است نشانه‌هایی از محل دفینه‌ها و گنج‌های قدیمی باشند. در اینجا به برخی از انواع سنگ قبرهایی که در گنج‌یابی و دفینه‌یابی اهمیت دارند، […]

انواع سنگ قبر در گنج یابی

انواع سنگ قبر در گنج یابی انواع سنگ قبر در گنج یابی سنگ گور های مربوط به دوران اسلامی برخی از سنگ گورها که بیشتر به دوران اسلامی تعلق دارند دارای تزئینات ویژه ای شامل آیات قرآنی با خط کوفی و نقش های تزئینی و اسلیمی و گاهی مشبک هستند، هر چند که آن تزئینات، […]

X