انواع فلزیاب های زیر 50 میلیون تومان

انواع فلزیاب های زیر 50 میلیون تومان   انواع فلزیاب های زیر 50 میلیون تومان در بازار وجود دارد که نسبتت به عمق زنی و شرکت سازنده قیمتهای آن ها با هم تفاوت دارند.   1- فلزیاب اکسترا پرو Xterra Pro ساخت ماینلب می باشد.     با گنجینه‌یاب جدید X-TERRA PRO از Minelab، از جمع بیرون […]

X