آیا تله و طلسم بر روی گنج و دفینه واقعیت دارد؟

آیا تله و طلسم بر روی گنج و دفینه واقعیت دارد؟   آیا تله و طلسم بر روی گنج و دفینه واقعیت دارد؟   موضوع تله‌ها و طلسم‌ها بر روی گنج و دفینه‌ها در بسیاری از فرهنگ‌ها و داستان‌های مردمی به چشم می‌خورد. در ایران نیز از دیرباز داستان‌هایی دربارهٔ گنج‌هایی که با طلسم و […]

X