سنگ های رودخانه ای در گنجیابی

سنگ های رودخانه ای در گنجیابی سنگ های رودخانه ای در گنجیابی می‌توانند سرنخ‌های مهمی در گنج‌یابی و دفینه‌یابی باشند. این سنگ‌ها به دلیل قرار گرفتن در بستر رودخانه‌ها و جابجایی توسط جریان آب، اغلب به عنوان نشانه‌هایی برای مکان‌یابی گنج‌ها و دفینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به بررسی نقش سنگ‌های رودخانه‌ای […]

بهترین فلزیاب برای قبر

بهترین فلزیاب برای قبر   بهترین فلزیاب برای قبر های زیادی در ایران وجود دارد اما بهترین فلزیابی که میتوان برای قبریابی استفاده کرد یکی از این فلزیاب ها دئوس 2 میباشد که هم از یک شرکت معتبر فرانسوی که نقطه زن های فوق العاده ای به بازار جهان عرضه کرد را میتوان اشاره کرد.   […]

X